INFORMASJONSKAPSLER

Informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler på vårt nettsted. Informasjonskapsler er små tekstfiler eller annen lagringsteknologi som lagres på datamaskinen din av nettleseren din. Disse informasjonskapslene behandler bestemt spesifikk informasjon om deg, for eksempel nettleseren din, posisjonsdata eller IP-adresse. Mange informasjonskapsler inneholder en såkalt informasjonskapsel-ID. En informasjonskapsel-ID er en unik identifikator for informasjonskapselen. Den består av en tegnstreng som gjør at internettsider og servere kan tilordnes til den spesifikke nettleseren som informasjonskapselen ble lagret i. Dermed kan besøkte internettsider og servere skille den enkelte nettleseren til den registrerte fra andre nettlesere som inneholder andre informasjonskapsler. En spesifikk nettleser kan gjenkjennes og identifiseres ved hjelp av den unike informasjonskapsel-ID-en.

Disse dataene vil bli lagret i maksimalt 180 dager som en teknisk sikkerhetsforanstaltning for å beskytte databehandlingssystemene mot uautorisert tilgang.

Den rettslige hjemmelen for en slik behandling er art. 6 avsnitt 1 bokstav b) i GDPR, i den grad disse informasjonskapslene brukes til å samle inn data for å igangsette eller behandle kontraktsforhold.

Hvis behandlingen ikke tjener til å igangsette eller behandle en kontrakt, ligger vår berettigede interesse i å forbedre funksjonaliteten til nettstedet. Den rettslige hjemmelen er da art. 6 avsnitt 1 bokstav f) i GDPR.

1.1. Anonym brukerprofil

Innenfor lovens bestemmelser oppretter selskapet vårt brukerprofiler under et pseudonym av hensyn til markedsføring, markedsundersøkelser og tilpasning av våre tjenester. Du kan når som helst protestere mot bruken av disse dataene med fremtidig virkning.

1.2. Tredjeparts informasjonskapsler

Om nødvendig kan nettstedet vårt også bruke informasjonskapsler fra selskaper som vi samarbeider med for å annonsere, analysere eller forbedre funksjonene på nettstedet.

Nedenfor er blant annet den rettslige hjemmelen og formålet med en slik tredjepartsinnsamling og -behandling av data som samles inn via informasjonskapsler, nærmere beskrevet.

1.3. Deaktivering av informasjonskapsler

Du kan nekte bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din. På samme måte kan du bruke nettleseren til å slette informasjonskapsler som allerede er lagret. Trinnene og tiltakene som kreves, varierer imidlertid, avhengig hvilken nettleser du bruker. Hvis du hindrer eller begrenser installasjonen av informasjonskapsler, er det ikke sikkert at alle funksjonene på nettstedet vårt er fullt ut anvendelige.Webanalyseverktøy
2.1 Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon)

BWT AG har integrert Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunksjon) på dette nettstedet. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse inngjelder samling, sammenstilling og evaluering av data om besøkende til nettsteder. En webanalysetjeneste samler inn data på blant annet nettstedet en registrert ankom på et nettsted (betegnet som henviseren), hvilke undersider på nettstedet som åpnes eller hvor ofte og hvor lenge en underside var vist. Webanalyse brukes hovedsakelig til å optimalisere et nettsted og til å utføre en kostnad/nytteanalyse av nettbasert annonsering.

Selskapet som driver Google Analytics-komponenten er Google LLC (“Google”) 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

BWT AG bruker suffikset “_gat._anonymizeIp” for å utføre webanalyser ved hjelp av Google Analytics. Ved å bruke dette suffikset blir IP-adressen til den registrertes internettforbindelse avkortet og anonymisert av Google når nettstedet vårt åpnes fra et medlemsland i EU eller fra et annet land som har undertegnet avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Formålet med Google Analytics-komponenten er å analysere besøksstrømmer på nettstedet. Google bruker dataene og informasjonen som er oppnådd for blant annet å evaluere bruken av nettstedet vårt, for å lage nettbaserte rapporter for oss som viser og sammenstiller aktivitetene på nettstedet vårt og for å tilby ytterligere tjenester i forbindelse med bruken av nettstedet.

Google Analytics plasserer en informasjonskapsel på den registrertes IT-system. Det er allerede forklart ovenfor hva informasjonskapsler er. Plassering av informasjonskapselen gjør det mulig for Google å analysere bruken av nettstedet. Hver gang en av de enkelte sidene på dette nettstedet, som drives av den behandlingsansvarlige og som en Google Analytics-komponent er integrert på, blir kalt opp, blir nettleseren på den registrertes IT-system automatisk bedt av Google Analytics-komponenten om å overføre data til Google med sikte på en online-analyse.

Som beskrevet ovenfor kan den registrerte til enhver tid bruke en tilsvarende innstilling i nettleseren til å blokkere plasseringen av informasjonskapsler på vårt nettsted og dermed permanent motsette seg plasseringen av informasjonskapsler. En slik innstilling i nettleseren vil også hindre Google i å plassere en informasjonskapsel på den registrertes IT-system. I tillegg kan en informasjonskapsel som allerede er plassert av Google Analytics, når som helst slettes ved å bruke nettleseren eller andre programmer.

Videre har den registrerte muligheten til å protestere mot innsamlingen av data som genereres av Google Analytics i forbindelse med bruk av dette nettstedet, samt mot behandling av disse dataene fra Google, og kan forhindre dette. For å gjøre det, må den registrerte laste ned og installere et nettlesertillegg på https:// tools. google. com/ dlpage/ gaoptout. Dette nettlesertillegget informerer Google Analytics via JavaScript om at data og informasjon om besøk på nettsteder ikke kan overføres til Google Analytics. Installasjonen av nettlesertillegget tolkes av Google som en protest. Hvis den registrertes IT-system blir slettet, formatert eller installert på et senere tidspunkt, må den registrerte installere nettlesertillegget på nytt for å deaktivere Google Analytics. Hvis nettlesertillegget blir avinstallert eller deaktivert av den registrerte eller av en annen person i sitt kontrollområde, er det et alternativ å installere eller aktivere nettlesertillegget på nytt.

Mer informasjon og Googles gjeldende personvernregler kan lastes ned fra https:// www. google. de/ intl/ de/ policies/ privacy/ and http:// www. google. com/ analytics/ terms/ de. html. Google Analytics blir forklart mer detaljert under følgende lenke: https:// www. google. com/ intl/ de_ de/ analytics/.

2.2. Google AdWords med konverteringssporing

Nettstedet vårt bruker Google AdWords og konverteringssporing. Dette er en tjeneste levert av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (heretter "Google").

Gjennom sertifisering i henhold til EUs og USAs Privacy Shield garanterer Google at selskapet vil følge EUs personvernbestemmelser når det behandler data i USA.

https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 01L5 AAI& sta tus=Act ive

Vi bruker konverteringssporing for å tilby målrettet markedsføring av nettstedet. Den rettslige hjemmelen er art. 6 avsnitt 1 bokstav f) i GDPR. Vår berettigede interesse er knyttet til analyse, optimalisering og økonomisk drift av nettstedet.

Hvis du klikker på en annonse plassert av Google, lagrer den anvendte konverteringssporingen en informasjonskapsel på enheten din. Disse såkalte konverteringsinformasjonskapslene utløper etter 30 dager og identifiserer deg ikke personlig.

Hvis informasjonskapselen fortsatt er gyldig, og du besøker en bestemt side på nettstedet vårt, kan både vi og Google evaluere at du klikket på en av annonsene våre som er plassert på Google, og at du deretter ble sendt videre til nettstedet.

Dataene som samles inn på denne måten, brukes igjen av Google for å gi oss en evaluering av besøk på nettstedet vårt og hva besøkende gjør når de er der. I tillegg mottar vi informasjon om antall brukere som klikket på annonsen(e), samt om sidene på vårt nettsted som deretter blir besøkt. Verken vi eller tredjeparter som også bruker Google AdWords, vil kunne identifisere deg ut fra denne konverteringssporingen.

Du kan også forhindre eller begrense installasjonen av informasjonskapsler ved å foreta tilsvarende innstillinger i nettleseren din. På samme måte kan du bruke nettleseren til å slette informasjonskapsler som allerede er lagret. Trinnene og tiltakene som kreves, varierer imidlertid, avhengig hvilken nettleser du bruker. Hvis du har spørsmål, kan du bruke hjelpefunksjonen eller se dokumentasjonen for nettleseren din eller kontakte produsenten for å få hjelp.

I tillegg gir Google ytterligere informasjon med hensyn til sin personvernpraksis, spesielt informasjon om hvordan du kan forhindre bruk av dataene dine.

https:// services. google. com/ sitestats/ de. html
http:// www. google. com/ policies/ tec hnol ogie s/ ads/
http:// www. google. de/ policies/ privacy/Sosiale medier
Vi er til stede på sosiale nettverk og plattformer for å kommunisere med og informere kunder, interessenter og brukere om våre tjenester.

I denne forbindelse gjør vi oppmerksom på at brukerdata kan behandles utenfor EU. Dette kan føre til risiko for brukerne, f.eks. ved at håndhevelse av brukerrettigheter kan være vanskeligere. Gjennom sertifisering i henhold til EUs og USAs Privacy Shield-leverandører garanterer de at de vil følge EUs personvernbestemmelser når de behandler data.

Vanligvis behandles brukerdataene for markedsundersøkelser og reklameformål. På grunnlag av bruksatferden og interessene som oppstår, kan det trekkes opp brukerprofiler. Brukerprofilene kan brukes til å plassere annonsering i og utenfor sosiale nettverk og plattformer, for å ivareta brukerens spesifikke interesser. For dette formålet lagres informasjonskapsler på brukerens enhet, der brukerens atferd og interesser er lagret. Videre kan brukerprofilene lagre data uavhengig av den anvendte enheten.

Behandlingen av brukernes personopplysninger er basert på art. 6 avsnitt 1 bokstav f) GDPR, vår berettigede interesse for effektiv informasjon om og kommunikasjon med brukerne. Hvis brukerne blir bedt om samtykke i leverandørenes databehandling, er det juridiske grunnlaget art. 6 avsnitt 1 bokstav a) GDPR, art. 7 GDPR.

Forespørsler om informasjon og håndhevelse av brukerrettigheter kan lettest gjøres overfor leverandørene. Det er bare leverandørene som har tilgang til brukerdataene og de kan som kan treffe tiltak og gi informasjon. Skulle du trenge hjelp, kan du kontakte oss når som helst.

For en detaljert beskrivelse av databehandlingen og muligheten for å anke (bortvalg), se følgende lenker:

– Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
Personvernregler: https:// www. facebook. com/ policy. php
Bortvalg: http:// www. aboutads. info/ choices/
Privacy Shield: https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 Gnyw AAC& sta tus=Act ive

– Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
WU-005254675: https:// policies. google. com/ privacy
Opt-Out: https:// adssettings. google. com/ aut hent icat ed,
Privacy Shield: https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 01L5 AAI& sta tus=Act ive

– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)
WU-005254675: https:// help. instagram. com/ 155 8337 0790 0388

– Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
WU-005254675: https:// twitter. com/ privacy
Bortvalg: https:// twitter. com/ per sona liza tion
Personvernregler: https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 TORz AAO& sta tus=Act ive

– Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA)
Personvernregler: https:// about. pinterest. com/ de/ privacy- policy

– LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland)
Personvernregler: https:// www. linkedin. com/ legal/ privacy- policy,
Bortvalg: https:// www. linkedin. com/ psettings/ guest- controls/ retargeting- opt- out,
Personvernregler: https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 L0UZ AA0& sta tus=Act ive.

– Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland)
Personvernregler: https:// privacy. xing. com/ de/ dat ensc hutz erkl aeru ngSosiale plugin-moduler
Vi bruker plugin-moduler fra sosiale nettverk. Hvis plugin-modulen er lagret på en av sidene du besøker på vårt nettsted, vil nettleseren din laste ned et ikon for plugin-modulen fra det sosiale nettverkets servere. Av tekniske årsaker er det nødvendig for det sosiale nettverket å behandle IP-adressen din. I tillegg blir også datoen og klokkeslettet for besøket ditt registrert.

Hvis du er logget på det sosiale nettverket mens du besøker ett av våre tilkoblede nettsteder, vil informasjonen som samles inn av plugin-modulen fra ditt spesifikke besøk, bli gjenkjent av det sosiale nettverket. Informasjonen som samles inn, kan deretter tilordnes din personlige konto på det sosiale nettverket. Hvis du for eksempel bruker “Liker”- eller “Del”-knappen, vil denne informasjonen bli lagret på din sosiale nettverkskonto og publisert på det sosiale nettverksplattformen.

Hvis du vil unngå dette, må du enten logge deg ut av det sosiale nettverket før du besøker nettstedet vårt eller bruker et tillegg for nettleseren din for å forhindre at det sosiale nettverket plugin-modulen lastes inn.

Den rettslige hjemmelen er art. 6 avsnitt 1 bokstav f) i GDPR. Vår berettigede interesse ligger i å forbedre kvaliteten på nettstedet.


4.1. Facebook

vårt nettsted bruker plugin-modulen til det sosiale nettverket fra Facebook. Facebook.com er en tjeneste levert av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. I EU drives denne tjenesten også av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Begge betegnes heretter som "Facebook."

Gjennom sertifisering i henhold til EUs og USAs Privacy Shield garanterer Facebook at det vil følge EUs personvernbestemmelser når de behandler data i USA.

https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 Gnyw AAC& sta tus=Act ive

Ytterligere informasjon om mulige plugin-moduler, deres funksjonalitet samt om innsamling og bruk av data, dine rettigheter og personvernalternativer i Facebooks personvernregler finner du på

https:// developers. facebook. com/ docs/ plugins/

https:// www. facebook. com/ policy. php


4.2. Twitter

Vår nettside bruker plugin-modulen for det sosiale nettverket Twitter. Twitter-tjenesten drives av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ("Twitter").

Gjennom sertifisering i henhold til EUs og USAs Privacy Shield garanterer Twitter at selskapet vil følge EUs personvernbestemmelser når det behandler data i USA.

https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 TORz AAO& sta tus=Act ive

Ytterligere informasjon om innsamling og bruk av data samt dine rettigheter og personvernalternativer finner du på

https:// twitter. com/ privacy


4.3. Instagram

Nettstedet vårt bruker plugin-modulen for det sosiale nettverket Instagram. Instagram-tjenesten drives av Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA (“Instagram“).

Ytterligere informasjon om mulige plugin-moduler, deres respektive funksjoner og om innsamling og bruk av data samt dine rettigheter og personvernalternativer i Instagrams personvernregler som du finner på

https:// help. instagram. com/ 519 5221 2510 7875


4.4. Youtube

Vi bruker YouTube på vårt nettsted. Dette er en videoportal som drives av YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, heretter kalt "YouTube". YouTube er et datterselskap av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, heretter kalt "Google".

Gjennom sertifisering i henhold til EUs og USAs Privacy Shield garanterer Google og datterselskapet YouTube at de vil følge EUs personvernbestemmelser når selskapene behandler data i USA.

https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 01L5 AAI& sta tus=Act ive

Vi bruker YouTube i selskapets avanserte personvernmodus for å vise deg videoer. Ifølge YouTube betyr den avanserte personvernmodusen at dataene som er spesifisert nedenfor, bare vil bli overført til YouTube-serveren hvis du faktisk starter en video. Uten denne modusen vil det bli opprettet en forbindelse til YouTube-serveren i USA så snart du får tilgang til noen av websidene våre som en YouTube-video er innebygd i.

Denne tilkoblingen er nødvendig for å kunne vise den aktuelle videoen på nettstedet vårt i nettleseren din. YouTube registrerer og behandle som et minimum IP-adressen din, datoen og klokkeslettet for videoen ble vist, samt nettstedet du besøkte. I tillegg etableres en forbindelse til Googles DoubleClick-annonseringsnettverk.

Av hensyn til funksjonaliteten og analysen av bruksatferd lagrer YouTube informasjonskapsler på enheten din via nettleseren din. Hvis du ikke samtykker til denne behandlingen, har du muligheten til å forhindre installasjon av informasjonskapsler ved å gjøre de riktige innstillingene i nettleseren din. Mer informasjon finner du i inndelingen om informasjonskapsler ovenfor.

Mer informasjon om innsamling og bruk av data samt dine rettigheter og beskyttelsesalternativer i Googles personvernregler finnes på

https:// policies. google. com/ privacy


4.5. Pinterest

Nettstedet vårt bruker plugin-modulen for det sosiale nettverket Instagram. Pinterest-tjenesten drives av Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA (“Pinterest“).

Mer informasjon om innsamling og bruk av data samt dine rettigheter og personvernalternativer finnes på

https:// policy. pinterest. com/ en/ privacy- policy


4.6. Xing

Nettstedet vårt bruker plugin-modulen til det sosiale nettverket Xing. Xing-tjenesten drives av XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland (“Xing”).

Mer informasjon om innsamling og bruk av data samt dine rettigheter og beskyttelsesalternativer finner du på

https:// privacy. xing. com/ en


4.7. LinkedIn

vårt nettsted bruker plugin-modulen fra det sosiale nettverket LinkedIn. LinkedIn er en tjeneste som leveres av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. I EU drives denne tjenesten av LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Begge betegnes heretter som "LinkedIn."

Gjennom sertifisering i henhold til EUs og USAs Privacy Shield garanterer LinkedIn at selskapet vil følge EUs personvernbestemmelser når det behandler data i USA.

https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 L0UZ AA0& sta tus=Act ive

Ytterligere informasjon om innsamling og bruk av data samt dine rettigheter og personvernalternativer finner du på

https:// www. linkedin. com/ legal/ privacy- policy? trk=uno- reg- guest- home- privacy- policySosiale innlogginger
For å registrere deg og logge inn på kundekontoen din, har du også muligheten til å autentisere deg med din eksisterende profil i et av følgende sosiale nettverk: Facebook, Google+ eller LinkedIn, og til slutt registrere deg eller logge deg inn.

For dette formålet finner du på registreringssiden eller innloggingssiden de tilsvarende symbolene til de respektive leverandørene av sosiale nettverk som støttes av nettstedet. Før en forbindelse til leverandøren opprettes, må du uttrykkelig samtykke i prosessen og overføringen av data som beskrevet nedenfor:

Ved å klikke på det respektive symbolet åpnes et nytt popup-vindu (såkalt app), der du må logge deg inn med innloggingsdataene dine for det sosiale nettverket. Etter at du har logget deg på, vil det sosiale nettverket fortelle deg hvilke data som vil bli overført til oss for godkjenning som en del av registrerings- eller innloggingsprosessen. Hvis du har samtykket til denne dataoverføringen, vil feltene som kreves av oss for registrering, bli fylt med de overførte dataene. Informasjonen vi trenger for registrering eller innlogging er (i) navnet ditt og (ii) e-postadressen din.

Først etter ditt uttrykkelige samtykke til bruk av overførte og påkrevde data, blir dine data lagret av oss og brukt til de formål som er angitt i denne personvernpolitikken. Det er ingen kobling utover godkjenningsprosessen mellom kundekontoen din som er opprettet med oss og kontoen din på det tilsvarende sosiale nettverket.

For å utføre autentiseringsprosessen for registrering og innlogging, overføres IP-adressen din til den respektive leverandøren av sosiale nettverk. Vi har ingen innflytelse på formålet og omfanget av datainnsamling og på den videre behandlingen av dataene fra den respektive leverandøren av det sosiale nettverket. For ytterligere informasjon ber vi deg lese personverninformasjonen til den aktuelle leverandøren.Nettannonsering
6.1. Amazon-annonser

På nettstedet vårt bruker vi "Amazon Pixel" for å presentere annonser som er tilpasset individuelle interesser. Dette gjøres ved å bruke informasjonen du gir oss når du besøker våre nettsteder og bruker innholdet eller tjenestene våre. Tilpassede annonser, noen ganger kalt personlig eller interessebasert annonsering, er basert på informasjon vi mottar gjennom dine aktiviteter, for eksempel: kjøp på våre nettsteder, bruk av enheter, programvare eller applikasjoner eller besøk på nettsteder som inneholder Amazon-innhold eller -annonser, samhandling med Amazon-verktøy eller bruk av disse betalingstjenestene.

Dataene som samles inn på denne måten, er anonyme for oss, noe som betyr at vi verken kan se personopplysninger om enkeltbrukere eller kombinere disse med annen informasjon om en bruker.

Dataene lagres og behandles av Amazon. Amazon kan spore oppførselen til brukere som klikket på en annonse og ble omdirigert til nettstedet. Ved å bruke informasjonskapsler, som er tekstfiler som er lagret på datamaskinen din, kan Amazon deretter gjenkjenne brukeren i Amazons medlemsområde og optimalisere effektiviteten til annonser, for eksempel å tilby annonser som er skreddersydd for behovene til målgruppen og legge til grunn Amazons personvernregler. Dette gjelder bare brukere som har en Amazon-konto og som er logget inn på medlemsområdet til Amazon. Brukere som ikke er medlemmer av Amazon, blir ikke berørt av denne databehandlingen.

Du kan protestere mot databehandlingen ved å følge denne lenken: https: // www. amazon. de / adprefs6.2 Facebook Custom Audiences

Vi bruker markedsføringsverktøyet "Facebook Custom Audience" for å annonsere på andre nettsteder, som det sosiale nettverket "Facebook". Facebook Custom Audience er et verktøy som tilbys av Facebook Ireland Limited og som knytter en besøkende på ett av nettstedene som drives av BWT Group til en Facebook-bruker for å kunne annonsere på Facebook-plattformen. For dette formålet deler vi informasjonen din med Facebook og bruker informasjonskapsler eller lignende teknologier på nettstedet vårt for å analysere effektiviteten til annonsene våre på andre nettsteder. For mer informasjon om Facebooks bruk av informasjon, se følgende lenke: https://www.facebook.com/ads/about Du kan velge å motta reklame fra dette verktøyet via Facebook-innstillingene dine.6.3 Konverteringssporing

Google AdWords Konverteringssporing

På Internett bruker vi annonseringskomponenten Google AdWords og såkalt konverteringssporing. Dette er en tjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, heretter kalt "Google".

Ved å være sertifisert i henhold til EUs og USAs Privacy Shield garanterer Google at kravene til personvern i EU også overholdes når de behandler data i USA. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Vi bruker konverteringssporing for målrettet annonsering av tjenestene våre. Den rettslige hjemmelen er art. 6 avsnitt 1 bokstav f) i GDPR. Vår berettigede interesse ligger i analyse, optimalisering og økonomisk drift av nettstedet.

Hvis du klikker på en annonse som er plassert av Google, lagrer konverteringssporingen som vi bruker, en informasjonskapsel på enheten din. Disse såkalte konverteringsinformasjonskapslene utløper etter 30 dager og lagrer ikke personlig identifikasjon om deg. Hvis informasjonskapselen fortsatt er gyldig og du besøker en bestemt side på nettstedet vårt, kan både vi og Google evaluere at du har klikket på en av annonsene våre som er plassert hos Google og at du senere har blitt videresendt til nettstedet.

Google bruker informasjonen som samles inn på denne måten til å samle statistikk om besøket ditt på nettstedet. Det gir oss også informasjon om antall brukere som klikket på annonsen(e) og sidene på nettstedet vårt som senere ble åpnet. Verken vi eller tredjeparter som også bruker Google AdWords, er imidlertid i stand til å identifisere deg på denne måten. Du kan også forhindre eller begrense installasjonen av informasjonskapsler ved å foreta tilsvarende innstillinger i nettleseren din. Samtidig kan du når som helst slette informasjonskapsler som allerede er lagret. Trinnene og tiltakene som kreves for dette, avhenger imidlertid av hvilken type nettleser du bruker. Hvis du har spørsmål, kan du bruke hjelpefunksjonen eller dokumentasjonen til nettleseren din eller kontakte produsenten eller kundestøtte.

Videre tilbyr Google også ytterligere informasjon om dette emnet, spesielt om mulighetene for å forhindre bruk av data, under følgende lenker:

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

Dette nettstedet bruker tredjepartsverktøy til analyseformål. Disse verktøyene måler hvor effektivt brukere blir eksponert for reklame (såkalt "konverteringssporing").

Når du klikker på annonser fra en av tredjepartene oppført nedenfor, plasseres en informasjonskapsel for konverteringssporing på datamaskinen din. Hvis du nå besøker et bestemt nettsted, kan tredjepartsleverandøren og vi gjenkjenne at du klikket på annonsen og ble ledet til den siden. Dermed kan vi samle inn informasjon som er relevant for vårt annonseringsarbeid. Vi kan få vite det totale antall brukere som klikket på en annonse, varigheten av besøket, operativsystemet, enhetsmodellen, plasseringen, betalingstransaksjoner som ble foretatt og i hvilken grad det ble brukt mobilapper.

Vi får ikke oppgitt personlig informasjon om identiteten til brukeren. Hvis du ikke ønsker å delta i denne konverteringssporingsprosedyren, kan du nekte å sette en informasjonskapsel som er nødvendig for formålet – for eksempel ved å angi at nettleseren generelt skal deaktivere den automatiske innstillingen av informasjonskapsler. Bruk for eksempel alternativet "Ikke spor" ("DNT") i nettleseren.

Outbrain-konverteringspiksel:
Mer informasjon om personvern og informasjonskapsler fra Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA, finner du på https://www.outbrain.com/legal/privacy
Taboola Conversion Pixel:
Lær mer om Taboola Inc.s personvern og informasjonskapsler. (28 West 23rd St., 5th fl., New York, NY 10010), finner du her https://www.taboola.com/privacy-policy
Zemanta Conversion Pixel:
Ytterligere informasjon om personvern og informasjonskapsler fra Zemanta inc. 33 West 17th Street. 9th floor, 10010 New York, NY, USA, finner du på http://www.zemanta.com/legal/privacy/


Google Fonts
Vårt nettsted bruker Google Fonts til å vise eksterne skrifttyper. Dette er en tjeneste levert av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (heretter kalt Google).

Gjennom sertifisering i henhold til EU og USAs Privacy Shield garanterer Google at selskapet vil følge EUs personvernbestemmelser når det behandler data i USA.

https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 01L5 AAI& sta tus=Act ive

For å aktivere visning av visse skrifter på nettstedet vårt opprettes det en forbindelse til Googles server i USA når nettstedet vårt benyttes.

Den rettslige hjemmelen er art. 6 avsnitt 1 bokstav f) i GDPR. Vår berettigede interesse ligger i optimalisering og økonomisk drift av nettstedet.

Når du går inn på nettstedet vårt, opprettes en forbindelse til Google, og herfra kan Google identifisere nettstedet forespørselen din er sendt fra og hvilken IP-adresse skriftene skal overføres til for å kunne vises.

Google tilbyr detaljert informasjon, spesielt om alternativer for å forhindre bruk av data.

https:// adssettings. google. com/ aut hent icat ed

https:// policies. google. com/ privacyGoogle Maps
Nettstedet vårt bruker Google Maps for å vise vår beliggenhet og gi veibeskrivelse. Dette er en tjeneste levert av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (heretter kalt Google).

Gjennom sertifisering i henhold til EUs og USAs Privacy Shield garanterer Google at selskapet vil følge EUs personvernbestemmelser når det behandler data i USA.

https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 01L5 AAI& sta tus=Act ive

For å aktivere visning av visse skrifter på nettstedet vårt, opprettes det en forbindelse til Googles server i USA når nettstedet vårt benyttes. Hvis du får tilgang til Google Maps-komponentene som er integrert på nettstedet vårt, vil Google lagre en informasjonskapsel på enheten din via nettleseren din. Brukerinnstillingene og dataene dine blir behandlet for å vise vårt sted og lage en rutebeskrivelse. Vi kan ikke hindre Google i å bruke servere i USA.

Den rettslige hjemmelen er art. 6 avsnitt 1 bokstav f) i GDPR. Vår berettigede interesse ligger i å optimalisere funksjonaliteten til nettstedet.

Ved å koble til Google på denne måten kan Google bestemme hvilket nettsted forespørselen din er sendt fra og hvilken IP-adresse instruksjonene sendes til. Hvis du ikke samtykker til denne behandlingen, har du muligheten til å forhindre installasjon av informasjonskapsler ved å gjøre de riktige innstillingene i nettleseren din. Mer informasjon finner du i inndelingen om informasjonskapsler ovenfor.

I tillegg blir bruken av Google Maps og informasjonen som er innhentet via Google Maps, styrt av Googles bruksvilkår https:// policies. google. com/ terms? gl=DE& hl=en

og vilkårene for Google Maps https:// www. google. com/ intl/ de_ de/ help/ terms_ maps. html.

Google tilbyr også ytterligere informasjon, spesielt om alternativer for å forhindre bruk av data.

https:// adssettings. google. com/ aut hent icat ed

https:// policies. google. com/ privacy19/08/2019