COOKIES

1.  Cookies

Wij gebruiken cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het tijdelijk geheugen van de internetbrowser van de websitebezoeker. Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. De ID bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betreffende persoon onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID. Door het gebruik van cookies kunnen wij u gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden, wat zonder het instellen van cookies niet mogelijk zou zijn. 

Deze gegevens worden maximaal 180 dagen bewaard als technische voorzorgsmaatregel om de gegevensverwerkingssystemen tegen ongeoorloofde toegang te beschermen. 

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6, lid 1, sub b) van de AVG, voor zover deze cookies gegevens verwerken voor de totstandkoming of uitvoering van een contract.

Indien de verwerking niet bijdraagt aan de totstandkoming of uitvoering van een contract, ligt ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de functionaliteit van onze website. De rechtsgrondslag is dan art. 6, lid 1, sub f) van de AVG.

1.1. Anonieme gebruikersprofielen 

In het kader van de wettelijke bepalingen kunnen wij onder pseudoniemen gebruikersprofielen voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en de vormgeving van onze diensten opstellen en evalueren, maar alleen voor zover u op geen enkel moment gebruik heeft gemaakt van uw wettelijke recht om bezwaar te maken tegen dit gebruik van uw gegevens. 

1.2. Cookies van derden

Indien nodig kunnen ook cookies van partnerbedrijven waarmee wij samenwerken voor reclame- en analysedoeleinden of voor de functionaliteiten van onze website worden gebruikt.

Hieronder vindt u hierover meer informatie, in het bijzonder over de doeleinden en de rechtsgronden voor de verwerking van dergelijke cookies van derden.

1.3. Verwijderen van cookies

U kunt het plaatsen van cookies door onze website op elk moment voorkomen door de gebruikte internetbrowser dienovereenkomstig in te stellen; zo kunt u permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als u het opslaan van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen onder bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

 

2. Webanalysetools 

2.1. etracker

Op onze website maken we gebruik van etracker. Dit is een webanalysedienst van etracker GmbH, Erste Brunnenstr. 1, 20459 Hamburg, hierna “etracker” genoemd.

etracker wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

etracker slaat cookies op uw eindapparaat op via uw internetbrowser om het gebruikersgedrag te kunnen analyseren en maakt daarbij een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel aan. De daarbij verwerkte gegevens worden echter niet zonder uw afzonderlijke toestemming voor uw persoonlijke identificatie gebruikt. Evenmin worden deze gegevens samengevoegd met andere persoonsgegevens.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te voorkomen door een instelling in uw internetbrowser. Meer informatie hierover vindt u terug onder “Cookies”.

Daarnaast hebt u de mogelijkheid om de analyse van uw gebruikersgedrag via de zogenaamde opt-outfunctie te beëindigen. Door op de volgende link te klikken, wordt er via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat opgeslagen die de verdere analyse verhindert. Houd er echter rekening mee dat u opnieuw op de link moet klikken als u de cookies verwijdert die op uw apparaat zijn opgeslagen.

http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

2.2. Google AdWords Conversion Tracking

Op onze website gebruiken we de reclamecomponent Google AdWords en de zogenaamde Conversion Tracking. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna “Google” genoemd).

Door de certificering onder het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”) garandeert Google dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS wordt voldaan aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Wij gebruiken Conversion Tracking voor gerichte reclame voor onze diensten. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Als u op een advertentie van Google klikt, slaat de door ons gebruikte Conversion Tracking een cookie op uw eindapparaat op. Deze zogenaamde Conversion-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet om u persoonlijk te identificeren.

Als de cookie nog steeds geldig is en u een bepaalde pagina van onze website bezoekt, kunnen zowel wij als Google nagaan dat u op een van onze advertenties bij Google hebt geklikt en dat u vervolgens naar onze website bent doorgestuurd.

Google gebruikt de aldus verzamelde informatie om statistieken over bezoeken aan onze website samen te stellen. Het geeft ons ook informatie over het aantal gebruikers dat op onze advertentie(s) heeft geklikt en de pagina's van onze website die vervolgens zijn bezocht. Noch wij, noch derden die ook Google AdWords gebruiken, kunnen u op deze manier identificeren.

U kunt de installatie van cookies ook voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser uit te voeren. Tegelijkertijd kunt u op elk moment reeds opgeslagen cookies verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van de internetbrowser die u gebruikt. Daarom kunt u bij vragen gebruikmaken van de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of contact opnemen met de fabrikant van uw internetbrowser of met support.

Verder biedt Google ook meer informatie over dit onderwerp, in het bijzonder over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen, via de volgende links.

https://services.google.com/sitestats/de.html
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://policies.google.com/privacy?gl=nl

 

3. Aanwezigheid op sociale netwerken

Wij zijn aanwezig op sociale netwerken en platforms om te communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die hierop actief zijn en om hen te informeren over onze diensten.

Wij willen erop wijzen dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's met zich meebrengen voor de gebruikers, bijvoorbeeld doordat het moeilijker is de rechten van gebruikers te handhaven. Aanbieders die zijn gecertificeerd in het kader van het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”) hebben zich er aldus toe verbonden de EU-gegevensbeschermingsnormen na te leven.

De gebruikersgegevens worden meestal verwerkt voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden. Op deze manier kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van het gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt gebruikt worden om advertenties te plaatsen binnen en buiten de sociale netwerken en platforms die geacht worden overeen te komen met de interesses van de respectievelijke gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies op de computer van de gebruiker opgeslagen, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruiker worden opgeslagen. Bovendien kunnen de gegevens onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte apparaten in de gebruikersprofielen worden opgeslagen (vooral als de gebruikers lid zijn van de betreffende platforms en hierop zijn aangemeld).

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers vindt plaats op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij het effectief informeren van de gebruikers en het communiceren met de gebruikers in overeenstemming met art. 6, lid 1, sub f) van de AVG. Als de gebruikers door de respectieve aanbieders om toestemming voor de verwerking van de gegevens worden gevraagd (d.w.z. bijvoorbeeld door het zetten van een vinkje of het indrukken van een knop), is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, sub a), art. 7 van de AVG.

In het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten wijzen wij erop dat deze het best aan de aanbieders kunnen worden gericht. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers, kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie geven. Mocht u nog steeds hulp nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Voor een gedetailleerde weergave van de betreffende verwerking en de mogelijkheden tot bezwaar (opt-out) verwijzen wij naar de volgende gekoppelde informatie van de aanbieders:

Voor onze website gebruiken we de plug-in van het sociale netwerk Facebook. Facebook is een internetdienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. In de EU wordt deze dienst beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (beide hierna “Facebook” genoemd).

Door de certificering onder het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”) garandeert Facebook dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS wordt voldaan aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Facebook en over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband vindt u hier:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

https://www.facebook.com/policy.php

   - Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)
          Privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy
          Opt-Out: http://www.aboutads.info/choices/
          Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

   - Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS)
          Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy,
          Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated,
          Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

   - Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS)
          Privacyverklaring: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

   - Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS)
          Privacyverklaring: https://twitter.com/en/privacy,
          Opt-Out: https://twitter.com/personalization,
          Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

   - Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS)
          Privacyverklaring: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

   - LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland)
          Privacyverklaring https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
          Opt-Out: https:// www. linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out,
          Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

   - Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland)
          Privacyverklaring/Opt-Out: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

 

4. Social plug-ins

Voor onze website gebruiken we plug-ins van sociale netwerken. Als de plug-in is opgeslagen op een van de pagina's van onze website die u bezoekt, downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de servers van het sociale netwerk. Om technische redenen is het noodzakelijk dat het sociale netwerk uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden echter ook de datum en het tijdstip van het bezoek aan onze website geregistreerd.

Als u tijdens uw bezoek aan een van onze websites met de plug-in bent aangemeld op het betreffende sociale netwerk, worden de door de plug-in verzamelde gegevens over uw specifieke bezoek herkend door het sociale netwerk. Het sociale netwerk kan de op deze manier verzamelde gegevens toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Als u bijvoorbeeld de knoppen “Vind ik leuk” of “Delen” gebruikt, wordt deze informatie opgeslagen in uw gebruikersaccount en kan deze worden gepubliceerd op het platform van het betreffende sociale netwerk.

Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij het betreffende sociale netwerk voordat u onze website bezoekt, de juiste instellingen in uw gebruikersaccount uitvoeren of met behulp van een browser-add-on voorkomen dat het laden van de betreffende plug-in wordt geblokkeerd.

De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub f) van de AVG. Ons gerechtvaardigde belang is het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

4.1. Facebook

Voor onze website gebruiken we de plug-in van het sociale netwerk Facebook. Facebook is een internetdienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. In de EU wordt deze dienst beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (beide hierna “Facebook” genoemd).

Door de certificering onder het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”) garandeert Facebook dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS wordt voldaan aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Facebook en over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband vindt u hier:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

https://www.facebook.com/policy.php

4.2. Twitter

Op onze website maken we gebruik van de plug-in van het sociale netwerk Twitter. Twitter is een internetdienst van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten (hierna “Twitter” genoemd).

Door de certificering onder het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”) garandeert Twitter dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS wordt voldaan aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Twitter en over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband vindt u hier:

https://twitter.com/privacy

4.3. Instagram

Op onze website maken we gebruik van de plug-in van het sociale netwerk Instagram. Instagram is een internetdienst van Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, Verenigde Staten (hierna “Instagram” genoemd).

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Instagram en over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband vindt u hier: https://help.instagram.com/155833707900388

https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

4.4. Google+

Op onze website maken we gebruik van de plug-in van het sociale netwerk Google+ (“Google Plus”). Google+ is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna “Google” genoemd).

Door de certificering onder het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”) garandeert Google dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS wordt voldaan aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Google en over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband vindt u hier:

https://policies.google.com/privacy

4.5. YouTube

Op onze website maken we gebruik van YouTube. Dit is een videoportaal van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, Verenigde Staten (hierna “YouTube” genoemd). YouTube is een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna “Google” genoemd).

Door de certificering onder het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”) garanderen Google en de dochteronderneming YouTube dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS wordt voldaan aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

We gebruiken YouTube in combinatie met de functie "Privacy-Enhanced Mode" om video's aan u te tonen. Volgens YouTube betekent de functie "Privacy-Enhanced Mode" dat de hieronder beschreven gegevens alleen naar de server van YouTube worden verzonden als u daadwerkelijk een video start.

Zonder deze "Privacy-Enhanced Mode" wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van YouTube zodra u een van onze websites bezoekt waarop een YouTube-video is geïntegreerd. Deze verbinding is noodzakelijk om de betreffende video via uw internetbrowser op onze website te kunnen weergeven. Hierbij zal YouTube in ieder geval uw IP-adres, de datum, het tijdstip en de website die u bezocht hebt registreren en verwerken. Bovendien wordt er verbinding gemaakt met het DoubleClick-advertentienetwerk van Google.

YouTube slaat cookies op uw eindapparaat op via uw internetbrowser met het oog op de functionaliteit en de analyse van het gebruikersgedrag. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te voorkomen door een instelling in uw internetbrowser. Meer informatie hierover vindt u terug onder “Cookies”.

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Google en over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband vindt u hier:

https://policies.google.com/privacy

4.6. Pinterest

Op onze website maken we gebruik van de plug-in van het sociale netwerk Pinterest. Pinterest is een internetdienst van Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten (hierna “Pinterest” genoemd).

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Pinterest en over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband vindt u hier:

https://about.pinterest.com/privacy-policy

4.7.g) Xing

Op onze website maken we gebruik van de plug-in van het sociale netwerk Xing. Xing is een internetdienst van XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland (hierna “Xing” genoemd).

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Xing en over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband vindt u hier:

https://www.xing.com/privacy

4.8.h) LinkedIn

Op onze website maken we gebruik van de plug-in van het sociale netwerk LinkedIn. LinkedIn is een internetdienst van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. In de EU wordt deze dienst beheerd door LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (beide worden hierna “LinkedIn” genoemd).

Door de certificering onder het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”) garandeert LinkedIn dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS wordt voldaan aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door LinkedIn en over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband vindt u hier:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

5. Aanmelding via sociaal netwerk

Voor het registreren en aanmelden op het klantenaccount hebt u ook de mogelijkheid om uw bestaande profiel van Facebook, Google+ en LinkedIn te gebruiken om u te authenticeren en uiteindelijk te registreren of aan te melden.

Hiervoor vindt u op de registratiepagina of op de aanmeldpagina de overeenkomstige symbolen van de respectievelijke aanbieders van de sociale netwerken die door onze website worden ondersteund. Voordat u een verbinding met de aanbieder tot stand brengt, moet u uitdrukkelijk toestemming geven voor het hieronder beschreven proces en de overdracht van gegevens:

Klik op het betreffende symbool om een nieuw venster te openen (de zogenaamde app), waar u zich moet aanmelden met uw aanmeldgegevens voor het sociale netwerk. Nadat u met succes bent aangemeld, laat het sociale netwerk u weten welke gegevens (naam en e-mailadres) nodig zijn voor de authenticatie in het kader van het registratie- of aanmeldproces. Indien u met deze gegevensoverdracht heeft ingestemd, worden de velden die wij voor de registratie nodig hebben, ingevuld met de overgedragen gegevens. De gegevens die wij nodig hebben voor registratie of aanmelding zijn (i) uw naam en (ii) uw e-mailadres. 

Uw gegevens worden door ons alleen opgeslagen en gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden na uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van de doorgegeven en vereiste gegevens. Buiten het authenticatieproces vindt er geen koppeling plaats tussen het bij ons aangemaakte klantenaccount en uw account bij het betreffende sociale netwerk.

Om het authenticatieproces voor registratie en aanmelding uit te voeren, wordt uw IP-adres naar de aanbieder van het sociale netwerk gestuurd. Wij hebben geen invloed op het doel en de omvang van de gegevensverzameling en op de verdere verwerking van de gegevens door de betreffende aanbieder van het sociale netwerk. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van de betreffende aanbieder lezen. 

De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

 

6. Online adverteren 

6.1. Amazon-advertenties 

Wij gebruiken de “Amazon-pixel” om op onze websites op maat gemaakte reclame te kunnen presenteren op basis van individuele interesses. Dit gebeurt met behulp van de informatie die u ons verstrekt wanneer u onze websites bezoekt en wanneer u onze inhoud of diensten gebruikt. Aangepaste advertenties, ook wel gepersonaliseerde of op interesses gebaseerde advertenties genoemd, zijn gebaseerd op informatie die we via uw activiteiten verkrijgen, zoals het winkelen op onze websites, het gebruiken van een apparaat, software of een app, het bezoeken van websites met Amazon-inhoud of -advertenties, of het gebruiken van Amazon-tools of deze betalingsdiensten. De op deze manier verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, d.w.z. dat wij geen persoonsgegevens van individuele gebruikers kunnen zien of combineren met andere gegevens van een gebruiker. 

Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Amazon. Dit stelt Amazon in staat om het gedrag te volgen van gebruikers die op een advertentie hebben geklikt en naar onze website zijn doorverwezen. Door het gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, kan Amazon deze gebruiker in het ledengedeelte van Amazon herkennen en de efficiëntie van de advertenties optimaliseren, bijvoorbeeld door advertenties aan te bieden die gericht zijn op doelgroepen, in overeenstemming met de richtlijnen van Amazon voor het gebruik van gegevens. Dit geldt alleen voor gebruikers die een Amazon-account hebben en aangemeld zijn in het Amazon-ledengedeelte. Deze gegevensverwerking is niet van toepassing op gebruikers die geen lid zijn van Amazon. 

U kunt bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking via de volgende link: https://www.amazon.nl/adprefs 

6.2. plista 

Deze website gebruikt plista, een reclamedienst van plista GmbH, Torstraße 33-35, 10119 Berlin, Duitsland. Er worden geen persoonsgegevens verzameld door plista.

De anonieme gegevens worden door middel van zogenaamde cookies in uw browser opgeslagen. Het doel van plista is om gebruikers interessante aanbevelingen te doen voor inhoud en advertenties. Daarbij vergelijkt plista de interesses van gebruikers en beveelt de favorieten aan, d.w.z. vaak opgeroepen inhoud van vergelijkbare gebruikers. Interesses worden in de vorm kliks, d.w.z. leesgedrag, geregistreerd, aan de plista-server overgedragen en daar opgeslagen. Dit gebeurt alleen op websites die tot het netwerk van plista behoren. Het is echter niet mogelijk voor derden om de gegevens te bekijken of uit te lezen. Zodat plista voor elke gebruiker individueel aanbevelingen voor artikelen, producten of advertenties kan berekenen, worden de klikgegevens (interesses) samen met de respectieve identificatie van de gebruiker opgeslagen. De informatie verzameld door plista wordt bewaard zolang de relevante wettelijke bepalingen dit vereisen. Daarna gebruikt plista de gegevens geaggregeerd en uitsluitend voor analytische doeleinden. 

U kunt bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking via de volgende link:
https://www.plista.com/about/opt-out/

6.3. Facebook-pixel, Custom Audiences, Lookalike Audiences

Binnen onze website wordt vanwege onze legitieme belangen bij analyse, optimalisatie en economische werking van onze website en voor deze doeleinden de zogenaamde “Facebook-pixel” gebruikt van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten, resp. wanneer u woonachtig bent in de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt dus een garantie dat wordt voldaan aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

“Custom Audiences” dient om u binnen 12 maanden opnieuw te kunnen benaderen. Hierdoor kunnen gebruikers van de website op interesses gebaseerde advertenties (“Facebook-advertenties”) te zien krijgen bij het bezoeken van het sociale netwerk Facebook of andere websites die ook deze methode gebruiken. Wij streven daarmee ons belang na om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om zo onze website interessanter voor u te maken.

De functie “Lookalike Audience” van het netwerk Facebook gebruikt dezelfde trackingpixel en wordt door Facebook gebruikt om overeenkomsten te berekenen met andere gebruikers die een Facebook-gebruikersaccount hebben, om zo ook interessegerelateerde advertenties aan deze gebruikers te tonen.

Vanwege de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding tot stand met de Facebook-server. Wij hebben geen invloed op de reikwijdte en het verdere gebruik van de gegevens die door toepassing van deze tool door Facebook verzameld worden en informeren u daarom volgens ons kennisniveau: Door Facebook Custom Audiences te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat u de bijbehorende website van ons online aanbod hebt bezocht of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een dienst van Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bij Facebook geregistreerd bent of niet bent aangemeld, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres en andere identificatiekenmerken te weten komt en opslaat.

De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook. Algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties in de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/policy

Speciale informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, vindt u hier: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

U kunt bezwaar maken tegen de registratie door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om in te stellen welke soorten advertenties aan u worden getoond op Facebook, kunt u de pagina oproepen die is ingesteld door Facebook en daar de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Als alternatief kan de Facebook-pixel gedeactiveerd worden door op de onderstaande link te klikken. Door op de link te klikken, wordt een zogenaamde “opt-out-cookie” ingesteld die de analyse van uw bezoek aan onze website in de toekomst voorkomt:

Facebook-pixelfuncties deactiveren

Let op: als u de cookies in uw browserinstellingen verwijdert, kan dit ertoe leiden dat de opt-out-cookie ook wordt verwijderd en mogelijk door u opnieuw geactiveerd moet worden.

 

6.4. Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van tools van derden voor analysedoeleinden. Deze tools meten de doeltreffendheid waarmee gebruikers worden aangesproken door advertenties (de zogenaamde “Conversion Tracking”).

Wanneer u op advertenties van een van de onderstaande derden klikt, wordt er een Conversion Tracking-cookie op uw computer geplaatst. Als u nu een bepaalde website bezoekt, kan het zijn dat de betreffende derde en wij detecteren dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorverwezen. Dit stelt ons in staat om gegevens te verzamelen die belangrijk zijn voor onze reclameactiviteiten. We kunnen het totale aantal gebruikers zien die op een advertentie hebben geklikt, de duur van hun bezoek, het besturingssysteem, het apparaatmodel, de locatie, de uitgevoerde betalingstransacties en de mate waarin mobiele apps zijn gebruikt. We krijgen geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker.

Wanneer u niet wilt deelnemen aan deze Conversion Tracking-methode, kunt u het hiervoor vereiste plaatsen van een cookie weigeren – bijvoorbeeld via de browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies principieel deactiveert. Gebruik bijvoorbeeld de optie “Do not track” (“DNT”) van uw internetbrowser.

- Outbrain Conversion Pixel:
Meer informatie over het privacybeleid en cookies van Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, Verenigde Staten, vindt u via https://www.outbrain.com/legal/privacy 

- Taboola Conversion Pixel: 
Meer informatie over het privacybeleid en cookies van Taboola Inc. (28 West 23rd St., 5th fl., New York, NY 10010), vindt u via https://www.taboola.com/privacy-policy

- Zemanta Conversion Pixel: 
Meer informatie over het privacybeleid en cookies van Zemanta Inc. 33 West 17th Street. 9th floor, 10010 New York NY, Verenigde Staten, vindt u via http://www.zemanta.com/legal/privacy/

 

7. Google Fonts

Op onze website gebruiken we Google Fonts om externe lettertypen weer te geven. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna “Google” genoemd).

Door de certificering onder het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”)
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
garandeert Google dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS wordt voldaan aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming.

Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij het oproepen van onze website een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht. De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub f) van de AVG. Ons gerechtvaardigde belang is de optimalisatie en economische werking van onze website.

Door de bij het oproepen van onze website tot stand gebrachte verbinding met Google kan Google bepalen vanaf welke website uw aanvraag is verzonden en naar welk IP-adres de weergave van het lettertype moet worden verzonden.

Google biedt hier meer informatie aan, in het bijzonder over de mogelijkheden om het gebruik van de gegevens te voorkomen:
https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

 

8. Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving te maken. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna “Google” genoemd).

Door de certificering onder het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”) garandeert Google dat ook bij de verwerking van gegevens in de VS wordt voldaan aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij het oproepen van onze website een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht.

Als u de in onze website geïntegreerde component Google Maps oproept, slaat Google via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat op. Uw gebruikersinstellingen en -gegevens worden verwerkt om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving te maken. In dit geval kunnen we niet uitsluiten dat Google servers in de VS gebruikt.

De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub f) van de AVG. Ons gerechtvaardigde belang is het optimaliseren van de functionaliteit van onze website.

Door de hierbij tot stand gebrachte verbinding met Google kan Google bepalen vanaf welke website uw aanvraag is verzonden en naar welk IP-adres de routebeschrijving moet worden verzonden.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te voorkomen door de relevante instellingen in uw internetbrowser uit te voeren. Details vindt u hierboven onder "Cookies".

Daarnaast is het gebruik van Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van Google en de algemene voorwaarden van Google Maps.

https://policies.google.com/terms?gl=NL&hl=nl

https:// www. google. com/ intl/ de_ de/ help/ terms_maps.html.

 

Daarnaast biedt Google hier meer informatie:

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

 

Stand: 04.10.2018