PLIKI COOKIE

Pliki cookie
W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania, jakie wykorzystuje przeglądarka w komputerze użytkownika. Te pliki cookie przetwarzają niektóre informacje na temat użytkownika, takie jak przeglądarka, dane lokalizacji czy adres IP. Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikatowe oznaczenie tego pliku. Składa się ono z ciągu znaków, przy użyciu których witryny internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Dzięki temu odwiedzane witryny internetowe i serwery mogą odróżnić przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikatowego identyfikatora pliku cookie.

Dane te będą przechowywane maksymalnie przez 180 dni jako zabezpieczenie techniczne chroniące systemy przetwarzania danych przed nieuprawnionym dostępem.

Podstawę prawną dla tego działania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO w zakresie, w jakim te pliki cookie są wykorzystywane do zbierania danych w celu nawiązywania lub przetwarzania relacji umownych.

Jeśli przetwarzanie nie służy do zawierania ani przetwarzania umowy, nasz uzasadniony interes polega na poprawie funkcjonalności naszej witryny internetowej. Podstawę prawną stanowi wówczas art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

1.1. Anonimowy profil użytkownika

W ramach przepisów ustawowych nasza spółka tworzy profile użytkowników pod pseudonimem w celu promocji, badania rynku i dostosowywania naszych usług do potrzeb klienta. W dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec wykorzystaniu tych danych ze skutkiem przyszłym.

1.2. Pliki cookie stron trzecich

W razie potrzeby nasza witryna internetowa może również korzystać z plików cookie firm, z którymi współpracujemy, w celach związanych z reklamą, analizą lub ulepszaniem funkcjonalności naszej witryny.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami w celu uzyskania szczegółowych informacji, w szczególności na temat podstawy prawnej i celu takiego gromadzenia i przetwarzania danych przez strony trzecie za pomocą plików cookie.

1.3. Wyłączanie plików cookie

Można zrezygnować z korzystania z plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Można również użyć przeglądarki do usunięcia plików cookie, które zostały już zapisane. Wymagane czynności i metody mogą się jednak różnić w zależności od używanej przeglądarki. Nie wszystkie funkcje witryny mogą być w pełni dostępne po wyłączeniu lub ograniczeniu zapisywania plików cookie.Narzędzia do analizy statystyk witryn internetowych
2.1 Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Spółka BWT AG zintegrowała z tą witryną internetową komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to narzędzie do analizy statystyk witryn internetowych. Analiza statystyk witryn internetowych odnosi się do gromadzenia, kompilacji i oceny danych dotyczących zachowań osób odwiedzających witryny internetowe. Usługa analizy statystyk witryn internetowych gromadzi między innymi dane o witrynie internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, dotarła do witryny internetowej (tzw. witryna odwołująca się), informacje o tym, które podstrony strony odwiedza użytkownik oraz jak często i jak długo trwało przeglądanie danej podstrony. Analiza statystyk witryn internetowych jest głównie używana do optymalizacji witryny oraz wykonywania analizy kosztów i korzyści dotyczących reklam internetowych.

Komponentem Google Analytics zarządza Google LLC („Google”), 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Spółka BWT AG korzysta z elementu „_gat._anonymizeIp” do przeprowadzania analizy statystyk witryn internetowych przy użyciu Google Analytics. Dzięki zastosowaniu tego elementu adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego państwa będącego sygnatariuszem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu użytkowników odwiedzających naszą witrynę. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej witryny internetowej, do tworzenia raportów online, które przedstawiają i ujmują w postaci raportów aktywność w witrynie internetowej oraz do świadczenia innych usług w związku z korzystaniem z witryny internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Powyżej objaśniliśmy, czym są pliki cookie. Umieszczanie pliku cookie pozwala firmie Google analizować korzystanie z witryny internetowej. Każde otwarcie jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, którą zarządza administrator danych i z którą został zintegrowany komponent Google Analytics, powoduje przesłanie przez komponent Google Analytics do przeglądarki w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, żądania przesłania danych firmie Google w celu przeprowadzenia analizy online.

Jak już wspomnieliśmy powyżej, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skorzystać z odpowiedniego ustawienia w przeglądarce internetowej, które służy do blokowania umieszczania plików cookie przez naszą witrynę internetową i tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiałoby również umieszczenie przez Google pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie, który został już umieszczony przez Google Analytics, może zostać w każdej chwili usunięty za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów.

Osoba, której dane dotyczą, ma także możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych wygenerowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z tej witryny internetowej, jak również wobec przetwarzania tych danych przez Google i może to uniemożliwić. Aby tego dokonać, osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki na stronie https:// tools. google. com/ dlpage/ gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że dane i informacje o odwiedzinach w witrynach internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Google interpretuje instalację tego dodatku do przeglądarki jako sprzeciw. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym czasie, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek w przeglądarce w celu dezaktywacji Google Analytics. W przypadku odinstalowania lub dezaktywacji dodatku do przeglądarki przez osobę, której dane dotyczą, lub przez inną osobę sprawującą nad nią kontrolę, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje i aktualnie obowiązującą politykę prywatności Google można pobrać pod adresem https:// www. google. de/ intl/ de/ policies/ privacy/ and http:// www. google. com/ analytics/ terms/ de. html. Szczegółowe objaśnienia na temat narzędzia Google Analytics można znaleźć pod adresem: https:// www. google. com/ intl/ de_ de/ analytics/.

2.2. Google AdWords ze śledzeniem konwersji

Nasza witryna internetowa wykorzystuje Google AdWords i śledzenie konwersji. Usługę tę świadczy spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (zwana dalej „Google”).

Poprzez certyfikację zgodnie z programem „Tarcza Prywatności UE-USA” Google gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych będzie przestrzegać przepisów UE dotyczących ochrony danych.

https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 01L5 AAI& sta tus=Act ive

Używamy śledzenia konwersji do zapewnienia ukierunkowanej promocji naszej witryny internetowej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznym zarządzaniu naszą witryną internetową.

Jeśli użytkownik kliknie reklamę umieszczoną przez Google, wykorzystywane narzędzie konwersji zapisze plik cookie na jego urządzeniu. Tak zwane pliki cookie konwersji wygasają po 30 dniach i nie umożliwiają identyfikacji w inny sposób.

Jeśli plik cookie jest nadal ważny i użytkownik odwiedzi określoną stronę naszej witryny, zarówno my, jak i Google, możemy się dowiedzieć, że kliknął jedną z naszych reklam zamieszczonych w Google, a następnie przeszedł do naszej witryny.

Zebrane w ten sposób dane są z kolei wykorzystywane przez Google do oceny odwiedzin w naszej witrynie internetowej i zachowania użytkowników odwiedzających witrynę. Ponadto otrzymujemy informacje o liczbie użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy, jak również o stronach naszej witryny, które użytkownik następnie odwiedził. Ani my, ani strony trzecie, które również używają Google AdWords, nie będą w stanie zidentyfikować użytkownika na podstawie tego śledzenia konwersji.

Możliwe jest także uniemożliwienie lub ograniczenie instalowania plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. Można również użyć przeglądarki do usunięcia plików cookie, które zostały już zapisane. Wymagane czynności i metody mogą się jednak różnić w zależności od używanej przeglądarki. W razie pytań należy skorzystać z funkcji pomocy, zapoznać się z dokumentacją przeglądarki lub skontaktować się z jej twórcą w celu uzyskania pomocy technicznej.

Ponadto Google dostarcza dalszych informacji na temat swoich praktyk w zakresie ochrony danych, w szczególności informacji o tym, jak można zapobiec wykorzystywaniu danych.

https:// services. google. com/ sitestats/ de. html
http:// www. google. com/ policies/ tec hnol ogie s/ ads/
http:// www. google. de/ policies/ privacy/Media społecznościowe
Jesteśmy obecni na portalach i platformach społecznościowych, gdzie informujemy klientów, interesariuszy i użytkowników o naszych usługach.

Dlatego też podkreślamy, że dane użytkowników mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Może to być przyczyną zagrożeń dla użytkowników, np. egzekwowanie praw użytkowników może być trudniejsze. Poprzez certyfikację zgodnie z programem „Tarcza Prywatności UE-USA” usługodawcy gwarantują, że podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych będą przestrzegać przepisów UE dotyczących ochrony danych.

Zazwyczaj dane użytkowników są przetwarzane w celach związanych z badaniem rynku i reklamą. Na podstawie zachowań użytkowników i wynikających z nich zainteresowań można sporządzić profil użytkownika. Profile użytkowników mogą być wykorzystywane do umieszczania reklam na portalach i platformach społecznościowych oraz poza nimi, w celu wyjścia naprzeciw określonym zainteresowaniom użytkownika. W tym celu w urządzeniu użytkownika przechowywane są pliki cookie, w których zapisywane są informacje o zachowaniu i zainteresowaniach użytkownika. Ponadto profile użytkowników mogą zapisywać dane niezależnie od używanego urządzenia.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO, naszym uzasadnionym interesie związanym ze skutecznym informowaniem użytkowników i komunikowaniem się z nimi. W sytuacjach, w których prosimy użytkowników o zgodę na przetwarzanie danych przez usługodawców, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO i art. 7 rozporządzenia RODO.

Wnioski o udzielenie informacji i egzekwowanie praw użytkowników można najskuteczniej składać u usługodawców. Wyłącznie usługodawcy mają dostęp do danych użytkowników, mogą podejmować działania i udzielać informacji. W razie pytań prosimy o kontakt.

Szczegółowy opis przetwarzania danych i możliwości zgłoszenia sprzeciwu znajduje się pod poniższymi adresami:

– Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
Polityka prywatności: https:// www. facebook. com/ policy. php
Zgłaszanie sprzeciwu: http:// www. aboutads. info/ choices/
Tarcza Prywatności: https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 Gnyw AAC& sta tus=Act ive

– Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
Polityka prywatności: https:// policies. google. com/ privacy
Zgłaszanie sprzeciwu: https:// adssettings. google. com/ aut hent icat ed,
Tarcza Prywatności: https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 01L5 AAI& sta tus=Act ive

– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)
Polityka prywatności: https:// help. instagram. com/ 155 8337 0790 0388

– Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
Polityka prywatności: https:// twitter. com/ privacy
Zgłaszanie sprzeciwu: https:// twitter. com/ per sona liza tion
Tarcza Prywatności: https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 TORz AAO& sta tus=Act ive

– Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA)
Polityka prywatności: https:// about. pinterest. com/ de/ privacy- policy

– LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia)
Polityka prywatności: https:// www. linkedin. com/ legal/ privacy- policy,
Zgłaszanie sprzeciwu: https:// www. linkedin. com/ psettings/ guest- controls/ retargeting- opt- out,
Tarcza Prywatności: https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 L0UZ AA0& sta tus=Act ive.

– Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy)
Polityka prywatności: https:// privacy. xing. com/ de/ dat ensc hutz erkl aeru ngWtyczki społecznościowe
Korzystamy z wtyczek portali społecznościowych. Jeśli wtyczka zostanie umieszczona na jednej z odwiedzanych przez użytkownika stron w naszej witrynie internetowej, przeglądarka pobierze ikonę wtyczki z serwerów portali społecznościowych. Ze względów technicznych konieczne jest przetwarzanie adresu IP użytkownika przez portale społecznościowe. Zostanie także zapisana data i godzina wizyty w naszej witrynie internetowej.

Jeśli użytkownik będzie zalogowany na portalu społecznościowym podczas wizyty w jednej z naszych witryn internetowych z wtyczką, dotyczące tej konkretnej wizyty informacje zebrane przez wtyczkę zostaną rozpoznane przez sieć portal społecznościowy. Zebrane informacje mogą być następnie przypisane do osobistego konta użytkownika w portalu społecznościowym. Jeśli na przykład użytkownik użyje przycisku „Lubię to!” lub „Udostępnij”, informacje te zostaną zapisane na koncie użytkownika na platformie portalu społecznościowego i opublikowane na tej platformie.

Jeśli użytkownik chciałby temu zapobiec, należy wylogować się z portalu społecznościowego przed odwiedzeniem naszej witryny internetowej albo skorzystać z dodatku do przeglądarki, który uniemożliwia załadowanie się wtyczki portalu społecznościowego.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszej witryny internetowej.


4.1. Facebook

Nasza witryna wykorzystuje wtyczkę portalu społecznościowego Facebooka. Facebook.com to usługa świadczona przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W UE usługę tę świadczy również Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, obie zwane dalej „Facebookiem”.

Poprzez certyfikację zgodnie z programem „Tarcza Prywatności UE-USA” Facebook gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych będzie przestrzegać przepisów UE dotyczących ochrony danych.

https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 Gnyw AAC& sta tus=Act ive

Dalsze informacje na temat istniejących wtyczek, ich funkcji oraz gromadzenia i wykorzystywania danych, jak również na temat praw i możliwości ochrony danych osobowych użytkowników w polityce prywatności Facebooka można znaleźć pod adresem

https:// developers. facebook. com/ docs/ plugins/

https:// www. facebook. com/ policy. php


4.2. Twitter

Nasza witryna wykorzystuje wtyczkę portalu społecznościowego Twittera. Usługę Twitter świadczy Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter”).

Poprzez certyfikację zgodnie z programem „Tarcza Prywatności UE-USA” Twitter gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych będzie przestrzegać przepisów UE dotyczących ochrony danych.

https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 TORz AAO& sta tus=Act ive

Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, jak również na temat praw i możliwości ochrony danych znajdują się pod adresem

https:// twitter. com/ privacy


4.3. Instagram

Nasza witryna wykorzystuje wtyczkę portalu społecznościowego Instagram. Usługę Instagram świadczy Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA („Instagram”).

Dalsze informacje na temat istniejących wtyczek, ich funkcji oraz gromadzenia i wykorzystywania danych, jak również na temat praw i możliwości ochrony użytkownika można znaleźć w polityce prywatności spółki Instagram pod adresem

https:// help. instagram. com/ 519 5221 2510 7875


4.4. YouTube

Nasza witryna korzysta z serwisu YouTube. To serwis z materiałami wideo, który prowadzi spółka YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, dalej zwana „YouTube”. YouTube jest jednostką zależną spółki Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dalej zwanej „Google”.

Poprzez certyfikację zgodnie z programem „Tarcza Prywatności UE-USA” Google i jej jednostka zależna YouTube gwarantują, że podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych będą przestrzegać przepisów UE dotyczących ochrony danych.

https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 01L5 AAI& sta tus=Act ive

Używamy serwisu YouTube w zaawansowanym trybie prywatności do wyświetlania użytkownikom filmów. Według serwisu YouTube zaawansowany tryb prywatności oznacza, że dane określone poniżej będą przekazywane do serwera YouTube tylko wtedy, gdy użytkownik rzeczywiście odtworzy film. Bez tego trybu połączenie z serwerem YouTube w USA zostanie nawiązane zaraz po odwiedzeniu dowolnej z naszych stron internetowych, na których osadzono film YouTube.

Połączenie to jest niezbędne w celu wyświetlenia użytkownikowi odpowiedniego filmu z naszej witryny w jego przeglądarce. Serwis YouTube będzie rejestrować i przetwarzać co najmniej adres IP użytkownika, datę i godzinę wyświetlenia filmu oraz odwiedzoną witrynę internetową. Ponadto nawiązywane jest połączenie z siecią reklamową Google DoubleClick.

Aby zapewnić funkcjonalność i analizę zachowań użytkownika, YouTube stale przechowuje pliki cookie na urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na takie przetwarzanie, mogą uniemożliwić instalację plików cookie przez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. Dalsze informacje można znaleźć powyżej w części dotyczącej plików cookie.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także praw i możliwości ochrony można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem

https:// policies. google. com/ privacy


4.5. Pinterest

Nasza witryna wykorzystuje wtyczkę portalu społecznościowego Pinterest. Usługę Pinterest świadczy Pinterest Inc. 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA („Pinterest”).

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także praw i możliwości ochrony można znaleźć pod adresem

https:// policy. pinterest. com/ en/ privacy- policy


4.6. Xing

Nasza witryna wykorzystuje wtyczkę portalu społecznościowego Xing. Usługę Xing świadczy XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy („Xing”).

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także praw i możliwości ochrony można znaleźć pod adresem

https:// privacy. xing. com/ en


4.7. LinkedIn

Nasza witryna wykorzystuje wtyczkę portalu społecznościowego LinkedIn. LinkedIn to usługa świadczona przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za kwestie związane z polityką prywatności na terenie UE odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia; obydwie spółki dalej określane są jako „LinkedIn”.

Poprzez certyfikację zgodnie z programem „Tarcza Prywatności UE-USA” LinkedIn gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych będzie przestrzegać przepisów UE dotyczących ochrony danych.

https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 L0UZ AA0& sta tus=Act ive

Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, jak również praw i możliwości ochrony można znaleźć pod adresem

https:// www. linkedin. com/ legal/ privacy- policy? trk=uno- reg- guest- home- privacy- policyLogowanie za pomocą portali społecznościowych
Aby zarejestrować swoje konto i zalogować się na nie, możesz także skorzystać z uwierzytelnienia w istniejącym profilu w jednym z następujących portali społecznościowych: Facebook, Google+ lub LinkedIn, aby zarejestrować się lub zalogować.

W tym celu na stronie rejestracji lub stronie logowania, znajdują się odpowiednie symbole dostawców portali społecznościowych obsługiwanych przez naszą witrynę internetową. Przed nawiązaniem połączenia z dostawcą należy wyrazić zgodę na przetwarzanie i przesyłanie danych opisanych poniżej:

Kliknięcie odpowiedniego symbolu powoduje otwarcie nowego okna wyskakującego (tak zwanej aplikacji), w którym należy zalogować się do portalu społecznościowego za pomocą danych logowania. Po pomyślnym zalogowaniu się w portalu społecznościowym zostaną wyświetlone informacje o tym, które dane zostaną przesłane do nas w celu uwierzytelnienia w ramach rejestracji lub logowania. Jeśli wyrażono zgodę na przesłanie danych, pola wymagane przez nas podczas rejestracji zostaną wypełnione przesłanymi danymi. Dane, które są przez nas wymagane do rejestracji lub logowania to (i) imię i nazwisko oraz (ii) adres e-mail.

Dane użytkownika będą przechowywane i wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności dopiero po wyrażeniu przez niego wyraźnej zgody na wykorzystanie przesłanych, wymaganych danych. Nie ma istnieje żadne powiązanie, poza procesem uwierzytelniania, pomiędzy kontem klienta utworzonym przez nas a kontem użytkownika w portalu społecznościowym.

W celu przeprowadzenia procesu uwierzytelniania przy rejestracji i logowaniu adres IP jest przesyłany do odpowiedniego dostawcy portalu społecznościowego. Nie mamy wpływu na cel i zakres gromadzenia danych oraz na ich dalsze przetwarzanie przez dostawcę portalu społecznościowego. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z informacjami o ochronie danych u odpowiedniego usługodawcy.Reklamy internetowe
6.1. Amazon Ads

W naszej witrynie internetowej używamy „Amazon Pixel” do prezentacji reklam dostosowanych do indywidualnych zainteresowań. Odbywa się to na podstawie informacji podanych nam przez użytkownika podczas odwiedzania naszych witryn internetowych i korzystania z naszych treści lub usług. Niestandardowe reklamy, czasami nazywane reklamami spersonalizowanymi lub dopasowanymi do zainteresowań, opierają się na informacjach, które otrzymujemy za pośrednictwem działań użytkownika, takich jak: zakupy w naszych witrynach internetowych, korzystanie z urządzeń, oprogramowania lub aplikacji, odwiedziny w witrynach zawierających treści lub reklamy Amazon, interakcja z narzędziami Amazon lub korzystanie z usług płatniczych.

Dane zebrane w ten sposób są dla nas anonimowe, co oznacza, że nie możemy zobaczyć danych osobowych poszczególnych użytkowników ani połączyć ich z innymi informacjami o użytkowniku.

Dane są przechowywane i przetwarzane przez Amazon. Amazon może śledzić zachowania użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na naszą witrynę internetową. Wykorzystując pliki cookie, które są plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze użytkownika, Amazon może rozpoznać tego użytkownika w obszarze członkowskim i zoptymalizować wydajność reklam, na przykład w celu zaoferowania reklam dopasowanych do potrzeb grupy docelowej zgodnie z zasadami przetwarzania danych spółki Amazon. Dotyczy to wyłącznie użytkowników, którzy mają konto w serwisie Amazon i są na nim zalogowani. Użytkowników niebędących członkami Amazon nie dotyczy przetwarzanie danych.

Użytkownik może odmówić przetwarzania danych, klikając łącze: https:// www. amazon. de/ adprefs6.2 Niestandardowe grupy odbiorców Facebook

Wykorzystujemy narzędzie marketingowe, jakim są Niestandardowe grupy odbiorców (Facebook Custom Audience), by reklamować się w innych witrynach internetowych, takich jak portal społecznościowy Facebook. Niestandardowe grupy odbiorców Facebook to narzędzie oferowane przez spółkę Facebook Ireland Limited, które dokonuje powiązania osoby odwiedzającej jedną z witryn internetowych obsługiwanych przez BWT Group z użytkownikiem Facebooka w celu wyświetlania reklam na platformie Facebook. W tym celu udostępniamy dane użytkownika w serwisie Facebook i wykorzystujemy pliki cookie lub podobne technologie w naszej witrynie internetowej, by analizować skuteczność naszych reklam wyświetlanych w innych witrynach internetowych. Więcej informacji na temat wykorzystania informacji przez Facebook można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/ads/about Istnieje możliwość rezygnacji z otrzymywania reklam za pośrednictwem tego narzędzia w ustawieniach Facebooka.6.3 Śledzenie konwersji

Konwersja Google AdWords

Do śledzenia aktywności w internecie używany jest komponent Google AdWords i tak zwane śledzenie konwersji. Jest to usługa spółki Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA zwanej dalej „Google”.

Google posiada certyfikację zgodnie z programem „Tarcza Prywatności UE-USA”, i gwarantuje, że wymogi UE w zakresie ochrony danych są przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Wykorzystujemy śledzenie konwersji do ukierunkowanych reklam naszych usług. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznym zarządzaniu naszą witryną internetową.

Po kliknięciu w reklamę umieszczoną przez Google funkcja śledzenia konwersji, której używamy, zapisuje plik cookie w urządzeniu końcowym. Tak zwane pliki cookie konwersji tracą ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji użytkownika. Jeśli plik cookie jest nadal ważny i użytkownik odwiedza określoną stronę naszej witryny internetowej, zarówno my, jak i Google, możemy ocenić, czy jedna z reklam umieszczonych w Google została kliknięta oraz czy nastąpiło przekierowanie do naszej witryny internetowej.

Google wykorzystuje zebrane w ten sposób informacje do tworzenia statystyk dotyczących wizyty w naszej witrynie internetowej. Dostarcza również informacji o liczbie użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę oraz o witrynach internetowych, do których później uzyskano dostęp. Jednakże ani my, ani strony trzecie, które również korzystają z Google AdWords, nie są w stanie zidentyfikować użytkownika w ten sposób. Można także uniemożliwić lub ograniczyć instalację plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Jednocześnie można usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane. Wymagane czynności i metody mogą się jednak różnić w zależności od używanej przeglądarki internetowej. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej albo skontaktować się z jej twórcą lub działem pomocy technicznej.

Ponadto Google oferuje dalsze informacje na ten temat, w szczególności na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych, które dostępne są tutaj:

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

W tej witrynie do celów analitycznych wykorzystywane są narzędzia firm zewnętrznych. Narzędzia te badają skuteczność, z jaką reklamy są adresowane do użytkowników (tak zwane „śledzenie konwersji”).

Po kliknięciu w reklamy pochodzące od jednej z wymienionych poniżej stron trzecich na komputerze użytkownika zostaje umieszczony plik cookie umożliwiający śledzenie konwersji. Jeśli teraz użytkownik odwiedzi daną witrynę internetową, dostawca zewnętrzny i my będziemy wiedzieć, że kliknięto w reklamę i nastąpiło przekierowanie na daną stronę. Pozwala to na zbieranie istotnych informacji, które są niezbędne do naszych działań reklamowych. Możemy poznać całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli w reklamę, czas ich wizyty, ich system operacyjny, model urządzenia, lokalizację, dokonane transakcje płatnicze oraz zakres, w jakim używane były aplikacje mobilne.

Nie uzyskujemy żadnych danych osobowych dotyczących tożsamości użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w procesie śledzenia konwersji, może odmówić zapisania pliku cookie w tym celu – na przykład poprzez ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby wyłączała automatyczne zapisywanie plików cookie. Można na przykład skorzystać z opcji „Nie śledź” („DNT”) w przeglądarce internetowej.

Piksel konwersji Outbrain:
Więcej informacji na temat ochrony danych i plików cookie Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA znajduje się na stronie https://www.outbrain.com/legal/privacy
Piksel konwersji Taboola:
Więcej o polityce prywatności i plikach cookie spółki Taboola Inc. (28 West 23rd St., 5th fl., New York, NY 10010) znajduje się na stronie https://www.taboola.com/privacy-policy
Piksel konwersji Zemanta:
Więcej informacji na temat ochrony danych i plików cookie spółki Zemanta Inc. 33 West 17 Street. 9th floor, 10010 New York NY, USA, znajduje się na stronie http://www.zemanta.com/legal/privacy/


Google Fonts
Nasza witryna internetowa wykorzystuje Google Fonts do wyświetlania czcionek zewnętrznych. Usługę tę świadczy spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (dalej zwana „Google”).

Poprzez certyfikację zgodnie z programem „Tarcza Prywatności UE-USA” Google gwarantuje, że będzie przestrzegać unijnych przepisów dotyczących ochrony danych podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych.

https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 01L5 AAI& sta tus=Act ive

Aby umożliwić wyświetlanie określonych czcionek na naszej witrynie internetowej, po każdym uzyskaniu dostępu do naszej witryny internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji i ekonomicznym zarządzaniu naszą witryną internetową.

Po uzyskaniu dostępu do witryny zostanie nawiązane połączenie z Google, za pomocą którego Google może zidentyfikować witrynę, z której wysłano żądanie, oraz adres IP, na który czcionki są przesyłane w celu wyświetlenia.

Google dysponuje szczegółowymi informacjami, w szczególności dotyczącymi opcji uniemożliwiających wykorzystywanie danych.

https:// adssettings. google. com/ aut hent icat ed

https:// policies. google. com/ privacyMapy Google
Witryna internetowa wykorzystuje Mapy Google do wyświetlania naszej lokalizacji i dostarczania informacji o trasie dojazdu. Usługę tę świadczy spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (dalej zwana „Google”).

Poprzez certyfikację zgodnie z programem „Tarcza Prywatności UE-USA” Google gwarantuje, że będzie przestrzegać unijnych przepisów dotyczących ochrony danych podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych.

https:// www. pri vacy shie ld. gov/ participant? id=a2z t000 0000 01L5 AAI& sta tus=Act ive

Aby umożliwić wyświetlanie określonych czcionek na naszej witrynie internetowej, po każdym uzyskaniu dostępu do naszej witryny internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA. Po uzyskaniu dostępu do składników Map Google zintegrowanych z naszą witryną, Google będzie przechowywać w urządzeniu plik cookie za pośrednictwem przeglądarki. Dane i ustawienia użytkownika są przetwarzane w celu wyświetlenia naszej lokalizacji i utworzenia opisu trasy. Nie możemy uniemożliwić Google korzystania z serwerów w USA.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja funkcjonowania naszej witryny internetowej.

Kiedy użytkownik łączy się z witryną internetową Google w ten sposób, Google może określić, z której witryny internetowej wysłano żądanie i na jaki adres IP przesyłane są trasy. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na takie przetwarzanie, mogą uniemożliwić instalację plików cookie przez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. Dalsze informacje można znaleźć powyżej w części dotyczącej plików cookie.

Ponadto korzystanie z Map Google i informacji uzyskanych za pośrednictwem Map Google podlega warunkom korzystania z usług Google https:// policies. google. com/ terms? gl=DE& hl=en

i warunkom korzystania z Map Google https:// www. google. com/ intl/ de_ de/ help/ terms_ maps. html.

Google dysponuje również dodatkowymi informacjami, w szczególności dotyczącymi opcji uniemożliwiających wykorzystywanie danych.

https:// adssettings. google. com/ aut hent icat ed

https:// policies. google. com/ privacy19/08/2019